Warunki korzystania z serwisu

 

Osoby korzystające ze strony akceptują poniższe warunki.

Prosimy nie polegać wyłącznie na informacjach zawartych na tej stronie w momencie podejmowania decyzji o zakupie, sprzedaży oraz innych transakcjach handlowych. Roca zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w treściach zamieszczonych na stronie internetowej. Informacje zawarte na stronie roca.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego. W celu sprawdzenia dostępności oraz aktualnej ceny prosimy o skontaktowanie się z wybranym salonem sprzedaży.

 

 

Polityka plików cookie


Piki cookie wykorzystywane przez witryny ROCA GROUP

 

Witryny ROCA GROUP wykorzystują pliki cookie i inne podobne mechanizmy. Pliki cookie to pliki przesyłane do przeglądarki przez serwer sieciowy w celu rejestracji aktywności użytkownika podczas jego nawigacji po witrynie internetowej, aplikacjach i usługach oferowanych przez strony ROCA GROUP. Ich głównym celem jest umożliwienie szybszego dostępu do żądanych usług.

Ponadto stosowanie plików cookie umożliwia personalizację przeglądania stron internetowych, dostosowanie informacji i oferowanych usług do zainteresowań użytkownika dla zapewnienia sprawniejszego przeglądania witryny.

Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookie w celu wspomagania, dostosowania i ułatwiania przeglądania stron przez użytkownika. Pliki cookie powiązane są tylko z anonimowym użytkownikiem i jego komputerem i nie zawierają odwołań umożliwiających zdobycie informacji osobistych na temat użytkownika. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, by ta powiadamiała i odrzucała instalację plików cookie ROCA GROUP bez negatywnego wpływu na dostęp do treści witryny. Niemniej jednak działanie witryny w takim przypadku może być wolniejsze.

Zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z bardziej spersonalizowanych usług dostosowanych do ich profilu dzięki połączeniu danych przechowywanych w plikach cookie z danymi osobistymi użytkownika podanymi podczas rejestracji. Użytkownicy w sposób wyraźny wyrażają zgodę na stosowanie takich informacji, przy czym nie wpływa to na ich prawo do odrzucenia lub uniemożliwienia stosowania plików cookie.


Rodzaj, cel i działanie

 

W zależności od „długości życia" pliki cookie można podzielić na sesyjne i stałe. Pierwsze z nich przechowywane są do czasu zamknięcia przeglądarki, zaś drugie - do czasu spełnienia celu, jakiemu służą (np. umożliwienie nieprzerwanej identyfikacji użytkownika w witrynie internetowej), bądź też do momentu ich ręcznego usunięcia.

Ponadto w zależności od celu stosowania pliki cookie można zaklasyfikować następująco:

Absolutnie niezbędne (techniczne): niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania witryny internetowej. Są one generowane w momencie wejścia przez użytkownika na stronę lub zalogowania się do niej i służą do jego identyfikacji na stronie w następujących celach:

nieprzerwanej identyfikacji użytkownika; w przypadku opuszczenia przez użytkownika danej strony, wyjścia z przeglądarki lub urządzenia i ponownym powrocie, użytkownik pozostaje zidentyfikowany, co umożliwia przeglądanie bez konieczności ponownej identyfikacji,

sprawdzaniu, czy użytkownik jest upoważniony do dostępu do określonych usług lub obszarów danej witryny.

Wydajnościowe: służą poprawie komfortu przeglądania strony i optymalizacji operacji internetowych, takich jak zapisywanie konfiguracji danego serwisu lub przechowywanie zakupów w koszyku.

Reklamowe: zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych użytkownikowi witryny internetowej i dzielą się na dwa rodzaje:

Anonimowe, które gromadzą informacje na temat przestrzeni reklamowej wyświetlanej na stronie niezależnie od użytkownika wchodzącego na daną stronę, tj. bez wyraźnej identyfikacji użytkownika.

Dostosowawcze, które zbierają informacje na temat użytkownika witryny internetowej za pośrednictwem strony trzeciej w celu dostosowania takich przestrzeni reklamowych.

Geolokalizacyjne: służące do określenia kraju lub regionu, w którym znajduje się użytkownik w momencie wchodzenia na stronę internetową, w celu dostosowania treści i usług do danej lokalizacji.

Analityczne: zbierają informacje na temat przeglądania witryny przez użytkownika zazwyczaj w sposób anonimowy, lecz w pewnych przypadkach również w celu identyfikacji użytkownika w sposób unikalny i jednoznaczny dla pozyskania informacji o zainteresowaniach użytkownika usługami oferowanymi na danej stronie.

Ważne: Jeśli użytkownik nie został zarejestrowany w Serwisie ROCA GROUP, pliki cookie nigdy nie będą powiązane z danymi osobowymi umożliwiającymi jego identyfikację. Pliki cookie służą wyłącznie celom statystycznym i wspomagają optymalizację nawigacji użytkownika w danej witrynie internetowej.


Wyłączanie plików cookie

 

Użytkownik może zadecydować o zaprzestaniu akceptacji plików cookie przeglądarki lub zaprzestaniu akceptacji plików cookie z konkretnego serwisu.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki umożliwiają zmianę ustawień plików cookie. Ustawienia są zazwyczaj dostępne w menu „Opcje" lub „Preferencje" przeglądarki.

W dowolnym momencie użytkownik ma możliwość wyłączenia stosowania plików cookie na niniejszej witrynie poprzez:

• Internet Explorer: Narzędzia -> Opcje internetowe-> Prywatność-> Ustawienia

Dalsze informacje dostępne są na stronie pomocy technicznej Microsoft lub Navigatora.

• Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność -> Historia -> Ustawienia osobiste

Dalsze informacje dostępne są na stronie pomocy technicznej Mozilla lub Navigatora.

• Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści.

Dalsze informacje dostępne są na stronie pomocy technicznej Google lub Navigatora.

• Safari: Preferencje -> Bezpieczeństwo.

Dalsze informacje dostępne są na stronie pomocy technicznej Apple lub Navigatora.

Wyłączenie stosowania plików cookie na niniejszej witrynie internetowej może spowodować brak dalszej możliwości uzyskania dostępu do pewnych obszarów witryny lub znaczne pogorszenie jakości nawigacji w przeglądarce.


Aktualizacja naszej polityki cookie

 

Witryny internetowe ROCA GROUP mogą modyfikować niniejszą politykę plików cookie w zależności od wymagań prawnych i przepisów lub w celu dostosowania niniejszej polityki do instrukcji wydanych przez Hiszpańską Agencję ds. Ochrony Danych. Z tego powodu zaleca się, by użytkownicy regularnie przeglądali niniejszą politykę.

W przypadku wprowadzenia znaczących zmian do niniejszej polityki plików cookie użytkownicy będą powiadamiani o tym fakcie za pośrednictwem witryny internetowej lub poprzez e-mail kierowany do zarejestrowanych użytkowników.

 

Prawa użytkownika

 

W związku z przetwarzaniem danych użytkownikowi przysługują prawa określone w art. 15 - 22 RODO. Aby skorzystać ze swoich praw, użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych, wysyłając zawiadomienie na piśmie na niżej podany adres lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@roca.net

 

Prawa osoby, której dany dotyczą

 

Art. 15 do 22 Rozporządzenia UE 2016/679
Zgodnie z art. 15 do 22 Rozporządzenia UE 2016/679 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora danych sprostowania, zintegrowania lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem profilowania, oraz prawo do wnoszenia skarg do organu ochrony danych.

 

Administrator danych i Podmiot przetwarzający

 

Administratorem danych jest:
Roca Polska Sp. z o.o.
ul. Wyczółkowskiego 20,
44-109 Gliwice
Polska

Jak wspomniano powyżej, dane mogą być również przetwarzane przez zaufane spółki świadczące w imieniu Roca Polska Sp. z o.o. lub spółek Grupy Roca Sanitario usługi techniczne i organizacyjne. Spółki te są bezpośrednimi współpracownikami Roca Polska Sp. z o.o. lub spółek Grupy Roca Sanitario oraz są wyznaczane przez Podmioty przetwarzające. Lista tego typu spółek jest stale aktualizowana oraz jest udostępniana na życzenie poprzez wysłanie informacji na wyżej podany adres lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@roca.net

 

Wtyczki mediów społecznościowych


Nasze serwisy internetowe mogą zawierać wtyczki do niektórych platform mediów społecznościowych. Wtyczki mediów społecznościowych to specjalne narzędzia umożliwiające wbudowanie funkcji platform mediów społecznościowych bezpośrednio na stronie. Tego typu wtyczki oznaczone są odpowiednim logo każdej platformy mediów społecznościowych. W momencie odwiedzenia naszej strony i skorzystania z wtyczki informacje są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio na platformę mediów społecznościowych, która je zapamiętuje i przetwarza. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat celów, rodzaju i metod gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez media społecznościowe oraz informacji na temat sposobu korzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy zapoznać się z polityką prywatności odpowiedniej platformy mediów społecznościowych.

 

Linki do niezależnych stron


Na naszych stronach internetowych mogą znajdować się dedykowane łącza, poprzez które można połączyć się bezpośrednio z innymi niezależnymi stronami. Administrator niniejszej strony nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki niezależne strony zarządzają danymi osobowymi oraz danymi uwierzytelniającymi przekazywanymi przez strony trzecie.