Aktualności

Zapytania ofertowe, z zachowaniem zasady konkurencyjności w związku z realizacją projektu „Podniesienie poziomu robotyzacji i cyfryzacji w Roca Pool-Spa Sp. z o.o.” w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Szanowni Państwo,

Od dnia 09.11.2023 r. na naszej stronie internetowej zamieszczone były informacje o postępowaniu toczącym się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w zakresie 4 zadań. Ze względu na brak otrzymanych ofert oraz uchybienia w zakresie specyfikacji, zapytania te uznane zostały za niebyłe w prezentowanej uprzednio formie. Wszelkie pytania otrzymane do 13.12.2023 r. nie będą rozpatrywane. Przepraszamy za niedogodności.

Dokonaliśmy zmian i doprecyzowania specyfikacji technicznej. Od 14.12.2023 r. na stronie znajdują się poprawione zapytania ofertowe z datą rozpatrywania ofert do 15.01.2024 r. W załączonych poniżej plikach wspomniano wyłącznie o języku polskim. Dopuszcza się prowadzenie negocjacji, jak i składania dokumentów, w języku angielskim, powszechnie używanym w handlu międzynarodowym. Serdecznie zapraszamy do przesyłania Państwa ofert.

  - - -

Ladies and Gentlemen,

Information about the procedure related to 4 tasks underway in the form of a request for quotation, in compliance with the principle of competitiveness, had been published on our website from 9 November 2023. Due to the lack of obtained offers and deficiencies in the specifications, these inquiries in the previously presented form were considered null and void. Any correspondence received before 13 December 2023 will not be considered anymore. Sorry for the inconvenience.

We made changes and clarified the technical specifications. The website contains revised requests for proposals from 14 December 2023, with the offer consideration date until 15 January 2024. The files attached below only mention about Polish. It is allowed to conduct negotiations and submit documents in English, a language commonly used in international trade. We cordially invite you to send your offers.

 

Pliki do pobrania/ Files to download:

Automatyczne maszyny polerujące.zipAutomatic polishing machines.zip

Automatyczny system malowania wraz z kuchnią.zip

Kabiny i tunele LZO.zip

Systemy logistyki.zip

 

Powrót do listy