Aktualności

Zapytania ofertowe, z zachowaniem zasady konkurencyjności w związku z realizacją projektu „Podniesienie poziomu robotyzacji i cyfryzacji w Roca Pool-Spa Sp. z o.o.” w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Szanowni Państwo,

 

Od dnia 09.11.2023 r. na naszej stronie internetowej zamieszczone były informacje o postępowaniu toczącym się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w zakresie 4 zadań. Ze względu na brak otrzymanych ofert oraz uchybienia w zakresie specyfikacji, zapytania te uznane zostały za niebyłe w prezentowanej uprzednio formie. Wszelkie pytania otrzymane do 13.12.2023 r. nie były rozpatrywane. Przepraszamy za niedogodności.

 

Od 14.12.2023 r. na stronie znajdowały się poprawione zapytania ofertowe z datą rozpatrywania ofert do 15.01.2024 r. w odniesieniu do 4 zadań. Dopuszczono prowadzenie negocjacji, jak i składania dokumentów, zarówno w języku polskim wskazanym w zapytaniach, jak i w języku angielskim, powszechnie używanym w handlu międzynarodowym. Postępowania z dnia 14.12.2023 r. dotyczące zadania ”kabiny i tunele LZO” oraz ”systemy logistyki” zostały anulowane. W wyniku postepowania ofertowego zakończonego 15.01.2024 r. wybrane zostały następujące oferty w odniesieniu do 2 poniższych zadań:

 

Kwoty netto w EUR w otrzymanych ofertach przeliczono na PLN przy użyciu kursu 4,3748 ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zakończenia przyjmowania ofert, tj. 15.01.2024 r. (tabela nr 010/A/NBP/2024, https://nbp.pl/archiwum-kursow/tabela-nr-010-a-nbp-2024-z-dnia-2024-01-15/).

 

Od dnia 06.03.2024 r. na stronie znajdowały się poprawione zapytania ofertowe z datą rozpatrywania ofert do 10.04.2024 r. w odniesieniu do 2 poniższych zadań. Dopuszczono prowadzenie negocjacji, jak i składania dokumentów, zarówno w języku polskim wskazanym w zapytaniach, jak i w języku angielskim, powszechnie używanym w handlu międzynarodowym. W wyniku postępowania ofertowego zakończonego 10.04.2024 r. wybrane zostały następujące oferty w odniesieniu do 2 poniższych zadań:

 

 

- - -

 

Ladies and Gentlemen,

 

Information about the procedure related to 4 tasks underway in the form of a request for quotation, in compliance with the principle of competitiveness, had been published on our website from 9 November 2023. Due to the lack of obtained offers and deficiencies in the specifications, these inquiries had been considered null and void. Any correspondence received up to 13 December 2023 had not been considered. Sorry for the inconvenience.

 

The website had contained revised requests for proposals from 14 December 2023 in case of 4 tasks, with the offer consideration date until 15 January 2024. It was allowed to conduct negotiations and submit documents both in Polish mentioned in requests for proposals and in English, a language commonly used in international trade. The procedure for the task called "cabins and VOC tunnels" (kabiny i tunele LZO) and “logistic system” published on 14 December 2023 were canceled. The following offers were selected in relation to 2 tasks as a result of the tender procedure announced on 14 December 2023:

 

 

Net values denominated in EUR from received offers were translated into PLN with the exchange rate of 4.3748 announced by the Polish National Bank (Narodowy Bank Polski) at the day of closing the acceptance of aforementioned offers, i.e. 15 January 2024 (table no. 010/A/NBP/2024, https://nbp.pl/archiwum-kursow/tabela-nr-010-a-nbp-2024-z-dnia-2024-01-15/).

 

The website contained revised requests for proposals from 6 March 2024 in case of 2 following tasks, with the offer consideration date until 10 April 2024. It was allowed to conduct negotiations and submit documents both in Polish mentioned in requests for proposals and in English, a language commonly used in international trade. The following offers were selected in relation to 2 tasks as a result of the tender procedure announced on 10 April 2024:

 

 

 

Powrót do listy