Aktualności

Wdrożone procedury w w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2

W związku z ostatnimi wydarzeniami i rosnącym ryzykiem zachorowań spowodowanych występowaniem wirusa COVID-19 w trosce o zdrowie nas wszystkich - pracowników Roca w Polsce - w ostatnich dniach podjęliśmy intensywne działania informacyjne, edukacyjne, praktyczne oraz prewencyjne skierowane do pracowników, dostawców, odbiorców, gości oraz wszystkich osób przebywających na terenie naszych zakładów.

Podjęte przez nas środki choć w wielu wypadkach mogą wydawać się uciążliwe, wprowadzone są z myślą i w trosce o zdrowie każdego z naszych pracowników i ich rodzin. Musimy mieć na uwadze fakt, że dobra kondycja pracowników a co za tym idzie również ciągłość pracy zakładu i ciągłość naszej pracy pozwoli nam zapewnić zabezpieczenie finansowe dla naszych rodzin co jest bardzo ważne w dobie możliwości pojawienia się kryzysu gospodarczego.

Proszę zatem o potraktowanie ich ze zrozumieniem, starając się współpracować z nami i przestrzegać zaleceń w nich zawartych. Środki, które wdrożyliśmy to :

 

1. Procedura mierzenia temperatury przy wejściu na zakład. Jest to szczególnie ważny element prewencji, który ma za zadanie wyeliminować zagrożenia pojawienia się wirusa na terenie zakładu już na jego bramie. Pamiętajmy jednak że jest to wyłączenie osób z podwyższoną temperaturą z wejścia na zakład. Proszę zatem aby nie traktować takich osób jako zarażonych wirusem. Podwyższoną temperaturę – szczególnie teraz możemy mieć przy każdym nawet lekkim przeziębieniu czy każdej innej niedyspozycji. To jest tylko prewencja. Mając pewność, że nikt nie ma podwyższonej temperatury na zakładzie możemy spokojniej pracować wewnątrz. Niemniej jednak kierownicy mają prawo sprawdzić temperaturę w trakcie pracy u każdej osoby, która wykazuje niepokojące symptomy. Jeszcze raz chcemy podkreślić, iż takie działanie jest działaniem prewencyjnym. Stąd jeszcze jedna prośba – badajmy temperaturę przed wyjściem z domu i jeżeli wykryjemy u siebie podwyższoną temperaturę zostańmy w domu i postępujmy zgodnie z instrukcją.

 

2. Procedura ograniczenia wejścia na zakład osób trzecich Jako zakład produkcyjny mamy do czynienia z osobami trzecimi – dostawcami kontrahentami, serwisantami, etc. Aby ograniczyć ilość osób, które mogą wejść na zakład – każda osoba zobowiązana jest wypełnić ankietę zdrowia oraz przejść badanie temperatury aby wejść na nasz zakład. Aby jednak zminimalizować zagrożenie odwołane zostały wszelkie spotkania biznesowe, szkolenia, konferencje, wizyty kontrahentów a ilość osób wchodzących na zakład została ograniczona do niezbędnego minimum.

 

3. Procedura zachowania kierowców wjeżdżających na nasz zakład w celu załadunku lub rozładunku towarów. Musimy mieć świadomość, że aby produkować i sprzedawać musimy zezwolić na niezbędny ruch tirów i ich kierowców w naszej fabryce. Stworzona procedura minimalizuje jakikolwiek niekontrolowany ruch tych osób po terenie fabryki.

 

4. Procedura podziału fabryki na oddzielne sekcje. W celu zmniejszenia ryzyka stworzono procedurę, która pozwala na wyodrębnienie niezależnych stref, których pracownicy dla zminimalizowania ryzyka nie mogą kontaktować się miedzy sobą fizycznie. Są to 4 strefy w Gliwicach : Produkcja, Magazyn wyrobów gotowych, Magazyn zaopatrzenia i Biura oraz 3 strefy w Gryficach: Produkcja, Magazyn wyrobów gotowych i Biurowiec.

 

5. Procedura pracy zdalnej. Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego gdzie było to możliwe stworzyliśmy możliwość rotacyjnej pracy zdalnej tzw. home office. Szczególnie ważne to jest w biurach, które działają w ramach tak zwanego ‘open space’ czyli otwartego biura.

 

6. Procedura postępowania w nagłych przypadkach Stworzyliśmy również zalecaną przez GIS procedurę postępowania w nagłych przypadkach, która pomoże kierownikom przy ewentualnych sytuacjach krytycznych, których nie można wykluczyć.

 

7. Zalecenia higieniczne i organizacyjne Wystosowaliśmy również szereg zaleceń higieniczno-sanitarnych i organizacyjnych:

 

 informacja dotycząca czym jest zagrożenie zarażenia koronawirusem i jakie podstawowe metody stosować aby zminimalizować możliwość zarażenia się, np. mycie rąk, zmiana sposobu powitania etc.

 dyspozycje dla serwisu sprzątającego dotyczącego zwiększonej częstotliwości dezynfekcji punktów newralgicznych – jadalnie, stoły, klamki, blaty etc.

 dystrybucja dodatkowych dozowników z płynem dezynfekującym i zabezpieczenie odpowiedniej ilość takowego specyfiku.

 dyspozycja częstego dodatkowego parowego czyszczenia toalet, szatni i pryszniców.

 zalecenia dla osób powracających do pracy po nieobecności i inne.

 

Jak wspominałem na wstępie sytuacja, w której się znaleźliśmy jest sytuacją nową dla każdego z nas. Rozwój sytuacji może wymóc na nas wdrożenie kolejnych procedur, obostrzeń, zakazów i tym podobnych sposobów postępowania. Proszę wszystkich aby przyjmowali je ze zrozumieniem i kooperowali z nami w ich wprowadzaniu i przestrzeganiu gdyż są one jedynie – miejmy nadzieję - krótką niedogodnością, która może nam pomóc przetrwać ten niewątpliwie trudny okres. Prosimy również o zwykłą ludzką życzliwość i pomoc dla waszych kolegów i koleżanek. To zrozumiałe, że w tym okresie możemy być bardziej podenerwowani ponieważ wszyscy żyjemy w niepewności i napięciu. Ale ważne jest abyśmy unikali wszelkich nieporozumień. Jestem pewien, że wyjdziemy z tego kryzysu jako jeszcze mocniejsza i lepiej zorganizowana organizacja.

 

W imieniu zarządu i całej Grupy Roca, dziękuję całej załodze i każdemu pracownikowi z osobna za solidarną i spokojną rozsądną postawę oraz pomoc w tym trudnym okresie.

Jacek Różycki

Dyrektor Zarządzający Roca Polska Sp. z o.o.

Roca Poolspa Sp. z o.o.

Powrót do listy